Thông báo mời thầu gói thầu số 40/2020/VDTC-ETAG: Cung cấp thẻ E-tag – Supply of Etag for ETC

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam

– Tên gói thầu: 40/2020/VDTC-ETAG Cung cấp thẻ E-tag “Supply of Etag for ETC”

– Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2)

– Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

– Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 08 tháng 01 năm 2021 đến 14 giờ 30, ngày 20 tháng 01 năm 2020 (trong giờ hành chính).

– Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 09 giờ 30, ngày 20 tháng 01 năm 2021 đến 14 giờ 30, ngày 20 tháng 01 năm 2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 01 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ Dự thầu (HSDT)  sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30, ngày 20 tháng 01 năm 2021, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam

Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.