Cách đăng ký sử dụng dịch vụ ePass

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 5 hình thức sau, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 24/7: 1900 9080.

1. Đăng ký Online

Khách hàng điền form đăng ký tại đây. Bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ và hỗ trợ Khách hàng đăng ký tài khoản giao thông và dán thẻ ePass.

2. Đăng ký dịch vụ ePass tại cửa hàng Viettel Store

Xem danh sách tại đây

3. Đăng ký dịch vụ ePass tại các điểm bưu cục ViettelPost

Xem danh sách tại đây

4. Đăng ký dịch vụ ePass tại các trạm thu phí BOT do đơn vị VDTC quản lý

Xem danh sách tại đây

5. Đăng ký dịch vụ ePass tại các trạm đăng kiểm xe cơ giới liên kết với VDTC

Xem danh sách tại đây