TỔNG HỢP các trạm thu phí trên toàn quốc do VDTC và VETC quản lý trên toàn quốc

Dưới đây là danh sách các trạm thu phí bot trên toàn quốc do VDTC và VETC quản lý. Khách hàng có thể  tới đăng ký, dán thẻ và nạp tiền dịch vụ thu phí không dừng ETC hoặc liên hệ Hotline 19009080 để biết thêm thông tin chi tiết

1. Danh sách trạm thu phí không dừng do VDTC (ePass) vận hành

Danh sách các trạm thu phí do VDTC quản lý chi tiết dưới đây.

Xem thêm:

2. Danh sách trạm thu phí bot do VETC quản lý

Dưới đây là bảng danh sách các trạm thu phí do VETC quản lý, quý khách hàng có thể tham khảo chi tiết dưới đây.

Xem thêm: