Thông báo mời thầu gói thầu số 27/2021/VDTC-DUPHONG: Mua vật tư, thiết bị dự phòng ứng cứu thông tin tại các Trạm thu phí

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam – Tên gói thầu: 27/2021/VDTC-DUPHONG: Mua vật tư, thiết bị dự phòng ứng cứu thông tin tại các Trạm thu phí – Tên dự án: Thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng (giai đoạn 2) – Nguồn vốn: Vốn góp chủ sở hữu và vốn vay. – Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh – Thời gian thông báo (phát hành) Hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2021 đến 10 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính). – Thời gian nhận hồ sơ Dự thầu: từ 10 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến 10 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính). – Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. – Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Đầu tư –  Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – Số 115 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hồ sơ Dự thầu (HSDT)  sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2021, tại Công ty CP Giao thông số Việt Nam Công ty CP Giao thông số Việt Nam kính mời đại diện của các nhà cung cấp tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *