Thông tin chung VDTC

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) hàng đầu tại Việt Nam.

Mong muốn của VDTC là mang đến giải pháp thu phí tự động ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần tăng tốc cho sự phát triển chung của lĩnh vực Giao thông Vận tải nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Ý tưởng đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng của VDTC được bắt nguồn từ những đánh giá về lợi ích mà hệ thống này mang lại, đồng thời dựa trên thực tế thành công của nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ Giao thông thông minh vì sự phát triển của văn minh xã hội
Tầm nhìn
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ thu cước, phí điện tử giao thông và các dịch vụ giá trị gia tăng số 1 Việt Nam

Thông tin chung vdtc

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) hàng đầu tại Việt Nam.

Mong muốn của VDTC là mang đến giải pháp thu phí tự động ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần tăng tốc cho sự phát triển chung của lĩnh vực Giao thông Vận tải nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Ý tưởng đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng của VDTC được bắt nguồn từ những đánh giá về lợi ích mà hệ thống này mang lại, đồng thời dựa trên thực tế thành công của nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

hội đồng quản trị ban lãnh đạo

ông bùi trình
thành viên hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc

Ông Nguyễn thành nam
Chủ tịch hội đồng quản trị

ông đặng trần chiến
thành viên hội đồng quản trị/ phó Tổng giám đốc

hội đồng quản trị/ ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch hội đồng Quản trị

Ông Võ Anh Tâm

Tv Hội đồng Quản trị/ Phó Tổng giám đốc

Ông Bùi Trình

Tv Hội đồng Quản trị/ Tổng giám đốc

Thông điệp thương hiệu

Thông điệp thương hiệu